కాలు జారిన గులాబీ పెద్ద సారు… ఇది నిజమే అయితే… #kcr #kcrhealth #newsbulletin #latestnews

కాలు జారిన గులాబీ పెద్ద సారు… ఇది నిజమే అయితే… #kcr #kcrhealth #newsbulletin #latestnews #jeevanreddy #parkhyatt #srireddyinterviewinfridayposter #srireddy #chitragupt #girishdaramoni #chitragupt #girishdaramoni #congressparty #telanganacongress #bjp #bjptelangana #bjpindia #bjpnews #bjpvscongress #congressvsbjp #kharge #revanthreddy #kishanreddy #girishdaramoni #brs #brsparty #news…

© 21st Century RTVX News