કાળી ચૌદશે મહુડી દર્શને જતા દર્શનાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર #kalichaudas #mahudi #importantnews

ગુજરાતની સૌપ્રથમ ડીજીટલ ચેનલ ‘ARVALLI SAMACHAR’ સ્થાનિક પ્રશ્નોને વાચા આપવાના પ્રયત્ન સાથે આગળ વધી રહી છે…ટૂંક સમયમાં દર્શકોના મળેલા સાથ અને સહયોગથી અરવલ્લી સાથે મહીસાગર જીલ્લાના લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપવામાં અમે સફળ થયા છે આ…

© 21st Century RTVX News