இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு முதல்வர் #erknews #newsupdate #dmkfails

காவிரில தண்ணி வரலயா I don’t care ஆசிரியர்கள் பணிநிரந்தரத்திற்காக போராடுறாங்க I don’t care செவிலியர்கள் போராடுகிறார்கள் I don’t care நான் மட்டுமல்ல நம்மவர்களும் I don’t care என்று சொல்லவேண்டும். #விடியா_அரசு #erknews #newsupdate #எடப்பாடியார்

© 21st Century RTVX News