నెలరోజుల ప్రస్థానం తృప్తినిచ్చింది.. #cmrevanthreddy #viralshort #newsupdate | Focus News Telugu

నెలరోజుల ప్రస్థానం తృప్తినిచ్చింది.. #cmrevanthreddy #viralshort #newsupdate | Focus News Telugu #cmrevanthreddy #viralshort #focusnewstelugu #latestnews #telanganalatestnews #telangananews #telugunewstoday మీ చుట్టూ జరుగుతున్న సమస్యలు మీడియా కి తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నారా.. అయితే ఇప్పుడే ఈ క్షణం మీరు మా ఛానల్ *FOCUS NEWS TELUGU*…

© 21st Century RTVX News